Lappeenrannan Lämpövoima Oy on siirtymässä energiatuotannossaan fossiilisista polttoaineista  uusiutuviin ja Ihalaisen lämpölaitoksessa siirrytäänkin maakaasusta kotimaisten puupellettien käyttöön.