Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle rakennettiin uusi jätevedenpuhdistamo. Puhdistamon rakentaminen oli osa laajempaa EcoSairila 2020+ -kokonaisuutta, jossa alueelle luodaan uudenlaista kiertotalouteen liittyvää liiketoiminta-, tutkimus- ja kehitysympäristöä olemassa olevan jätekeskuksen yhteyteen. Projekti kesti osaltamme 1,5 vuotta ja asennuksia suoritti yli 20 henkilön kokenut asennusryhmä. Asennustöiden lisäksi vastuullemme kuului työmaanvalvonta ja