HÖYRYGENERAATTORI

HELIEX POWER GENSET HÖYRYGENERAATTORIT

Prosessiteollisuudessa höyry on pääasiallinen lämmönlähde, joka tuotetaan tyypillisesti voimalaitoksessa. Ennen prosessiin syöttöä, voimalaitoksella tuotetun höyryn paine alennetaan säätöventtiilillä haluttuun paineeseen ja samalla höyryn liike-energia hävitetään paineenalennusventtiilillä.

Paineen laskun seurauksesta höyry tulistuu, asettaa mahdollisia haasteita höyryn jatkokäyttöön tai kylläisen höyryn saamiseksi joudutaan käyttämään erillisiä tulistuksenpoistimia.

Heliex Power suunnittelee ja valmistaa energian talteenottolaitteita, mitkä valjastavat höyryn liike-energian sähköntuotannon hyötykäyttöön.

GenSet-höyryturbiinilla haluttu prosessihöyryn paine asetaan operaattorin haluamaan paineeseen ja paisunnassa syntyvä like-energia valjastetaan “kaksoisruuvi”-turbiinilla sähköntuotantoon. GenSet- turbiiniyksikkö on täysin automatisoitu, helposti asennettavissa ja käyttöönotettavissa.

HELIEX POWER PLUG & PLAY