KÄYTTÖÖNOTTO

SUUNNITTELU / TESTAUS / SÄÄTÄMINEN / TOTEUTTAMINEN / DOKUMENTOINTI!

Käyttöönotto on prosessi, jossa tarkistamme ja dokumentoimme suunnittelu- ja asennusvaiheet. Käyttöönottamisen yhteydessä testataan ja tarkastetaan toteutettujen järjestelmien vaatimusten mukainen toteuttaminen säädösten, standardien, toimittajien ohjeiden sekä asiakkaan vaatimusten mukaan. Käyttöönottamisen aikana toteutetaan myös laitoksen henkilöstön koulutus laitteiden oikeaoppiseen käyttämiseen ja ylläpitämiseen.

Henkilöstömme voi tarvittaessa irrottaa kokonaisprosessista yksittäisiä toimintoja ja prosessinvaiheita koekäytettäviksi, jolloin tarkastamme vaiheiden oikeanlaisen toiminnan. Projektin jokainen työvaihe ja yksittäinen komponentti tarkastetaan ennen asiakkaalle luovuttamista. Järjestelmätestaus kuuluu normaaliin käyttöönottamiseen ja järjestelmätestausta tehdään niin osajärjestelmiin kuin kokonaisjärjestelmäänkin, johon tarvittaessa henkilöstömme tekee myös hienosäädön.

Käyttöönoton toteutuksessa suoritettavat toimenpiteet:

Kokeneella henkilöstöllämme on valmius palvella erilaisissa teollisuuden tarpeissa seuraavasti:
Asiantuntemuksella toteutettu käyttöönotto ja annettu koulutus alentaa asiakkaan energia- ja käyttökustannuksia, lisäten samalla järjestelmän käytettävyyttä ja luotettavuutta. Asiakkaan tukena toimivat myös täydelliset loppudokumentoinnin asiakirjat.