LAATU

LAATU JA YMPÄRISTÖTAVOITTEET OVAT CTI:N TEKEMISEN KESKIÖSSÄ

Tahdomme auttaa asiakkaitamme ja kumppaneitamme luomaan energiatalousratkaisuja, jotka ovat ekologisia, laadukkaita ja taloudellisesti kannattavia. Ensisijainen ympäristötavoitteemme on CO2-päästöjen ja luonnon kuormittavuuden vähentäminen teollisuudessa. 

Tarjoamme teollisuudelle ideoita ja työkaluja päästöjen pienentämiseen

Varmistaaksemme laadullisesti parhaat toimintatavat, olemme mm. sitoutuneet ISO 9001-sertifikaatin mukaiseen toimintaan.

Laatu:
ISO 9001

Osoituksena sitoutumisestamme laadukkaan palvelun tuottamiseen ja jatkuvaan parantamiseen olemme sertifioineen ISO 9001 mukaisen toimintajärjestelmän. ISO 9001 on kansainvälisesti tunnetuin ja eniten käytetty laadunhallintastandardi. Standardin avulla pystymme helposti osoittamaan, että tuotteemme ja tarjoamamme palvelut täyttävät aina niin asiakkaiden kuin viranomaistenkin vaatimukset.

Painelaitetöitä varten meillä on PED A2 mukaiset valmistus- ja asennuspätevyydet.

Haluamme varmistaa laadukkaan toimintamme ja siksi sekä sertifioinnit että pätevyysjärjestelmät auditoidaan säännöllisesti kolmannen osapuolen toimesta.

Ympäristö:
ISO 14001

Koko toimintamme perustuu CO2-päästöjen ja luonnon kuormittavuuden vähentämiseen teollisuudessa. ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöasioiden hallintajärjestelmän malli, jonka periaatteita mekin pyrimme noudattamaan. Tavoitteenamme on kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti parantaa ympäristöasioiden hallintaa ja edistää kestävää kehitystä.

Työturvallisuus:
ISO 45001

CTI on turvallinen työpaikka. Työntekijöidemme työturvallisuus sekä työhyvinvointi ovat meille tärkeitä asioita. Tämän vuoksi tavoitteemme on nolla tapaturmaa vuosittain sekä työolosuhteiden parantaminen. Osana tätä on ISO 45001 turvallisuus- ja hallintajärjestelmän tuleva sertifionti. ISO 45001 on työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva kansainvälinen standardi, jossa asetetaan vaatimukset hyvän johtamisjärjestelmän rakentamiseksi.

Sertifikaatit ja todistukset