LÄMPÖPUTKI

NOPEA KÄYTTÖÖNOTTO, VOIDAAN ASENTAA OLEMASSA OLEVAN PROSESSIN KESKELLE

Lämpöputken rakenne on teoreettisesti jaettu kolmeen osaan: pohjan höyrystinosaan, adiabaattiseen osaan (kuljetus) keskellä ja lauhdutinosaan ylhäällä. 

Ulkopuolelta höyrystinosaan kohdistettu lämpö johdetaan putken seinämän läpi, jossa se höyrystää “työaineen”. Tuloksena oleva höyrypaine ajaa höyryn ylös adiabaattisen osan läpi lauhdutinosaan, jossa höyry lauhtuu ja vapauttaa työaineen energian kylmään lämmöntalteenottopiiriin. Lämpö voidaan ottaa suoraan talteen haluttuun piiriin ja näin säästää asteisuudessa. Erillistä välipiiriä ei tarvita, koska lämpöputki toimii välipiirinä.

Lämmöntalteenottopiirinä voi toimia muun muassa:

Lämpöputkissa käytetään erityyppisiä työaineita, kuten tislattua vettä, asetonia, ammoniakkia ja öljyjä vaaditun käyttölämpötilan perusteella.

Lämpöputken hyödyt

Lämpöputki kaasu-ilma

KAASU/ILMA

Lämpöputki kaasulle/neste

KAASU/NESTE

Lämpöputki höyrygeneraattori

HÖYRYGENERAATTORI

Skaalautuva ja kustomoitu

Modulaarinen rakenne mahdollistaa asennuksen paikan päällä myös ahtaissa tiloissa. Laitteen rakenteessa voidaan ottaa huomioon mahdollinen lämmönsiirtopinta-alan kasvattaminen tulevaisuudessa tai laitteen lämmönsiirtopintaa voidaan pienentää, mikäli savukaasujen lämpötila menee liian alhaiseksi, jolloin korroosion riski kasvaa.

Puhdistus ja hoito

Suodattimista huolimatta putkeen kulkeutuu savukaasun mukana partikkeleita ja mahdollisesti tuhkaa. Käytämme sileitä putkia ilman rimoja, mikä pienentää merkittävästi lian kertymistä putken pintaan. Likaantumista voidaan estää käytön aikana mm. ääni- ja höyrynuohoimilla. Seisokin aikana lämmönsiirtopintojen puhdistus on mahdollista mekaanisesti (avattavat ovet lämmönsiirtopinnoille) tai pesemällä pinnat kuivajääpuhalluksella, jolloin savukaasukanavaan ei tule vettä ja kanava pysyy kuivana.

Lämpöputken reaktiivisuus ja koko

Lämpöputken reaktioaika on nopea, jopa jäisenä. Se ei vaadi käyttöönottaessa esilämmitystä. Verrattuna perinteisiin hukkalämmön talteenottokattiloihin, lämpöputkitekniikka vähentää asennustilaa ja pienentää asennuskustannuksia. Asennukset voidaan tehdä ahtaisiinkin tiloihin olemassa olevan prosessin keskelle.

Lämpöputken käyttöönotto

Lämpöputkilämmönsiirtimen käyttöönotto on vaivaton. Huolehtimalla kylmän lämmöntalteenottopiiriin virtaus ennen käynnistystä, voidaan kuumapuoli ottaa käyttöön suoraan täydelle teholle.

Aluminium furnace

ALUMINIUM FURNACE

GAS TO AIR – AUTOMOTIVE USA 2008

AIR PREHEATER

GAS TO AIR – PETROCHEMICAL PLANT, FREEPORT TEXAS 2016

Air preheater

GAS PIPELINE COMPRESSOR STATION

GAS TO LIQUID – CANADA 2012

GAS TO OIL

GAS TO LIQUID – WASTE PROCESSING PLANT, PYROLYSIS UK 2011

Gas to oil heat exchanger
Höyrykeitin

HÖYRYKEITIN

SUOMI 2020