RETROFITTAUS

VANHA EI TARKOITA HUONOA – PÄIVITÄMME JÄRJESTELMÄSI PUHTAAMMALLE POLTOLLE

Fossiilisia polttoaineita käyttävät energiasovellukset voidaan helposti muuntaa uusiutuvan energian polttojärjestelmiin, jotka täyttävät yhä tiukentuvat ympäristövaatimukset. Muutoksen voi toteuttaa kaikentyyppisille kattiloille tai energiageneraattoreille. 

Vanhentuneen energiajärjestelmän Retrofit-projektilla on seuraavat edut:

CASE: RETROFIT PÖLYPOLTTOON

Jos olemassa olevaa energialaitosta on tarvetta päivittää uudella energiantuotantokapasiteetilla, silloin nykyisen kattilan muutosta pölypoltolle kannattaa harkita.

Pölypolttojärjestelmä mahdollistaa samanlaisten teknisten parametrien säilyttämisen kaasujen tai nestemäisten polttoaineiden kanssa (järjestelmän jatkuva käynnistys ja pysäytys , vaihteleva höyryn (lämmön) tuotannon ylläpito, automaattinen toiminta ilman henkilökuntaa). Lisäksi pölypoltolla voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja mahdollisuutta käyttää alueellisia tai sivuvirtapolttoaineita. Nämä ovat etuja, joita kiinteillä polttoaineilla ei ole mahdollista saavuttaa.

Retrofittaukset alkavat yleensä noin 3 MW:sta ja monipoltinvaihtoehdolla kapasiteettia voidaan nostaa jopa satoihin megawatteihin.

Pölypolttamisen energiaratkaisu koostuu tyypillisesti seuraavista järjestelmistä:

Seuraavia etuja saadaan käyttämällä moni/pölypolttimia:

Laitoksen ja teknisten vaatimusten pohjalta toteutamme yksilöllisiä ratkaisuja yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Tarjoamme energiajärjestelmien retrofittauksia, joissa erilaisia polttimia saatavana jopa 40 MW asti.

Palveluumme kuuluvat myös investoinnin koko elinkaaren palvelut, esisuunnittelusta jälkihoitoon. Toimimme mielellämme avaimet käteen -periaatteella (EPC), mutta toimitamme joustavasti myös yksittäiset prosessilaitteet tarvittavien palveluiden kanssa.