UUSIMMAT VIESTIT

LUE VIIMEISIMME KEHITTYMISESTÄ JA PROJEKTISTAMME

Laatu

LAATU LAATU JA YMPÄRISTÖTAVOITTEET OVAT CTI:N TEKEMISEN KESKIÖSSÄ Tahdomme auttaa asiakkaitamme ja kumppaneitamme luomaan energiatalousratkaisuja, jotka ovat ekologisia, laadukkaita ja taloudellisesti kannattavia. Ensisijainen ympäristötavoitteemme on CO2-päästöjen ja luonnon kuormittavuuden vähentäminen teollisuudessa.  Tarjoamme teollisuudelle ideoita ja työkaluja päästöjen pienentämiseen Varmistaaksemme laadullisesti parhaat toimintatavat, olemme mm. sitoutuneet ISO 9001-sertifikaatin

Lue lisää »

Sähkökattila

SÄHKÖKATTILA ELEKTRODISÄHKÖKATTILA HÖYRYN JA KUUMAN VEDEN TUOTANTOON Valmistamme ja toimitamme elektrodikattiloita energia- ja prosessiteollisuuden tarpeisiin. CTI:n valmistamat elektrodisähkökattilat perustuvat ACME:n elektrodikattilateknologiaan. Elektrodikattilat ovat CE-merkityt suomalaisen luokituslaitoksen mukaan. Kattiloiden suunnittelu- ja valmistusstandardeina käytetään EN 13445 ja EN 12593 standardeja. Hoidamme sähkökattilaitoksen toimituksen suunnittelusta asennukseen ammattitaitoisesti ja lisäksi vastaamme

Lue lisää »

Lämmöntalteenotto

LÄMMÖNTALTEENOTTTO LTO-RATKAISUT ASIANTUNTIJALTA CTI on energiateknologian ja projektihallinnan erikoisosaaja, joka luo kumppaniensa ja asiakkaidensa kanssa yhdessä toimintavarmoja, vaivattomasti huollettavia ja kustannustehokkaita energiatalousratkaisuja. Olemme lämmönsiirron asiantuntija, ja ratkaisumme skaalautuvat yksittäisistä laitetoimituksista laajoihin investointihankkeisiin. Olemme ylpeitä erikoisosaamisestamme energiataloudessa ja hoidamme työmme niin, että sekä me että asiakkaamme voivat olla

Lue lisää »

Tiivisteellinen levylämmönsiirrin

TIIVISTEELLINEN LEVYLÄMMÖNSIIRRIN ERINOMAINEN LÄMMÖNSIIRTO JA PIENI KOKO Tiivisteellisen levylämmönsiirtimen keskiössä ovat erinomainen lämmönsiirto ja pieni koko.  Levypakka voidaan avata kokonaan, mikä mahdollistaa puhdistamisen ja levyjen vaihdon tarvittaessa. Levyjä voidaan lisätä lämmönsiirtimeen myöhemmin lämmönsiirtimen kapasiteetin lisäämiseksi tai vaihtoehtoisesti, jos virtausolosuhteet muuttuvat tai jos painehäviössä tapahtuu muutoksia. Tiivisteellinen levylämmönsiirrin

Lue lisää »

Lämpöputki

LÄMPÖPUTKI NOPEA KÄYTTÖÖNOTTO, VOIDAAN ASENTAA OLEMASSA OLEVAN PROSESSIN KESKELLE Lämpöputken rakenne on teoreettisesti jaettu kolmeen osaan: pohjan höyrystinosaan, adiabaattiseen osaan (kuljetus) keskellä ja lauhdutinosaan ylhäällä.  Ulkopuolelta höyrystinosaan kohdistettu lämpö johdetaan putken seinämän läpi, jossa se höyrystää “työaineen”. Tuloksena oleva höyrypaine ajaa höyryn ylös adiabaattisen osan läpi lauhdutinosaan,

Lue lisää »

Hitsatut levylämmönsiirtimet

HITSATUT LEVYLÄMMÖNSIIRTIMET EI TIIVISTEITÄ – KESTÄÄ KORKEITA LÄMPÖTILOJA JA PAINEITA Hitsatuissa levylämmönsiirtimissä ei ole tiivisteitä, minkä vuoksi ne kestävät korkeita lämpötiloja ja paineita toisin kuin tiivisteelliset. Hitsatuissa levylämmönsiirtimissä yhdistyy sekä putkilämmönsiirtimen että levylämmönsiirtimen parhaat puolet. Hitsatut levylämmönsiirtimet, parhaat puolet: Korkea paineenkesto Korkea lämpötilan kesto Tehokas lämmönsiirto Kevyt,

Lue lisää »

Materiaalinkäsittely

MATERIAALINKÄSITTELY PUU- JA AGROBIOMASSAN KÄSITTELYRATKAISUT ERI SOVELLUKSIIN Materiaalinkäsittelyratkaisu on tärkeä elementti erilaisissa teollisissa prosesseissa. Sitä voidaan soveltaa pölyn ja jauheen valmistuksesta polttoprosesseihin, puunjalostuslinjoihin, bioöljyn tuotantoon ja moneen muuhun. Mitä ikinä tarvitsetkin – meillä on materiaalinkäsittelyratkaisu tarpeisiisi. Materiaalinkäsittelyratkaisu on standardoimaton prosessi, johon toimitamme seuraavia avainratkaisuja: Materiaalin vastaanotto ja

Retrofittaus

RETROFITTAUS VANHA EI TARKOITA HUONOA – PÄIVITÄMME JÄRJESTELMÄSI PUHTAAMMALLE POLTOLLE Fossiilisia polttoaineita käyttävät energiasovellukset voidaan helposti muuntaa uusiutuvan energian polttojärjestelmiin, jotka täyttävät yhä tiukentuvat ympäristövaatimukset. Muutoksen voi toteuttaa kaikentyyppisille kattiloille tai energiageneraattoreille.  Vanhentuneen energiajärjestelmän Retrofit-projektilla on seuraavat edut: Sallii asiakkaan käyttää olemassa olevia järjestelmiä samalla kun ne

Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto

YHDISTETTY SÄHKÖN- JA LÄMMÖNTUOTANTO PIDETÄÄN KESTÄVÄN KEHITYKSEN PYÖRÄ PYÖRIMÄSSÄ. Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset tuovat mahdollisuuden hajauttaa sähköntuotantokapasiteettia, sillä ne on suunniteltu vastaamaan paikallisen kuluttajan tarpeita. Niillä pyritään myös varmistamaan korkea hyötysuhde, vähentämään siirtohäviöitä sekä lisäämään oman energiajärjestelmän joustavuutta, saatavuutta ja kustannustehokkuutta.  CHP-laitosratkaisuissa usein tuottavuutta parantaa omat polttoainelähteet,

Höyrylaitokset

HÖYRYLAITOKSET TASALAATUISTA ENERGIAA PROSESSISI TARPEISIIN Höyryn käyttö prosessienergiana on erittäin yleistä teollisten prosessien toteuttamiseen. Mahdollisia käyttökohteita löytyy lähes kaikkialta teollisuudessa. Yhdessä laajan yhteistyökumppaniverkostomme kanssa voimme toimittaa tarpeidesi mukaisia teknologisia ratkaisuja tarvitsemiisi teollisiin prosesseihin. Höyrylaitostyypit voivat vaihdella höyryn parametrien mukaan, ja voimme tarjota seuraavat ratkaisut: Kylläisen höyryn laitosprosessi

Lämpölaitokset

LÄMPÖLAITOKSET TEHOKKAITA RATKAISUJA TEOLLISUUDELLE JA KAUKOLÄMMÖN TUOTTAJILLE Lämpöjärjestelmien toimittajana tarjoamme teknisiä kokonaisratkaisuja asiakkaidemme erilaisiin käyttötarpeisiin. Näitä voivat olla esimerkiksi kaukolämmön tuotanto, kasvihuoneiden lämmöntuotanto, kuuman veden valmistus, kuivausprosessiin tuotettava lämpö tai erilaiset jäähdytystarpeet.   Lämpölaitostyypit voivat poiketa energiaa siirtävän väliaineen mukaan ja pystymme tarjoamaan seuraavia ratkaisuja: Kuuma vesi