Lappeenrannan Lämpövoima Oy on siirtymässä energiatuotannossaan fossiilisista polttoaineista  uusiutuviin ja Ihalaisen lämpölaitoksessa siirrytäänkin maakaasusta kotimaisten puupellettien käyttöön. Investointina 2 x 15 MW:n maakaasukattilan retrofittaus  pelletille ylläpitää kaukolämmön kilpailukykyä ja samalla hillitsee ympäristön saastumista sekä hiilidioksidipäästöjä.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy on allekirjoittanut avaimet käteen- toimitussopimuksen CT Industrial Oyn kanssa huhtikuussa 2022. Projektissa hyödynnetään olemassaolevia kattiloita ja uusi teknologia koostuu polttoainesiiloista, polttoaineenkäsittely-, jauhatus- ja annostelujärjestelmistä, joustavasta poltinjärjestelmästä sekä edistyksellisestä savukaasujen käsittelystä.

Muutosprojekti antaa Asiakkaalle mahdollisuuden käyttää olemassa olevia kattiloita modernilla palamistekniikalla, joka soveltuu käyttämään kolmea erityyppistä polttoainetta. Polttojärjestelmän ketteryys on osaltaan varmistamassa kaukolämpöverkon käytettävyyttä ja luotettavuutta loppuasiakkaille.

Uusitut kattilat on tarkoitus ottaa tuotantokäyttöön toukokuussa 2023.