RÄÄTÄLÖITYJÄ ENERGIASOVELLUKSIA JA KOKONAISRATKAISUJA

Edustamme yhteistyökumppaneidemme teknologiaa ja voimme auttaa sinua valitsemaan kustannustehokkaan ja teknisesti sopivimman laitteen tarkoituksiisi. Lisäksi pystymme huolehtimaan kokonaistoimituksesta sisältäen logistiikan, asennuksen, käyttöönoton ja myöhemmät huoltopalvelut. Aikaa säästyy ja riskit pienenevät, koska saat kaiken yhdestä paikasta täysin käyttövalmiina. Voit huoletta jättää projektisi ammattilaistemme toteutettavaksi.

TEKNOLOGIAMME

Tiivisteellinen levylämmönsiirrin

TIIVISTEELLINEN LEVYLÄMMÖNSIIRRIN

ERINOMAINEN LÄMMÖNSIIRTO JA PIENI KOKO

Tiivisteellisen levylämmönsiirtimen keskiössä ovat erinomainen lämmönsiirto ja pieni koko.  Levypakka voidaan avata kokonaan, mikä mahdollistaa puhdistamisen ja levyjen vaihdon tarvittaessa. Levyjä voidaan lisätä lämmönsiirtimeen myöhemmin lämmönsiirtimen kapasiteetin lisäämiseksi tai vaihtoehtoisesti, jos virtausolosuhteet muuttuvat tai jos painehäviössä tapahtuu muutoksia.

Tiivisteellinen levylämmönsiirrin on erinomainen prosesseissa, jotka edellyttävät nopeaa ja tarkkaa käynnistystä. Sen pieni tilavuus ja tehokas lämmönsiirto helpottavat prosessin automaattista hallintaa.

Yhteistyö Arsopi-Thermalin kanssa

CTI toimii portugalilaisen Arsopi-Thermal S.A:n jälleenmyyjänä tiivisteellisille levylämmönsiirtimelle Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Arsopi-Thermal valmistaa levylämmönsiirtimet yhteistyössä japanilaisen Hisaka Worksin kanssa ja toimii yrityksen eurooppalaisena tuotantoyksikkönä. Arsopi-Thermal on valmistanut tiivistettyjä levylämmönvaihtimia vuodesta 1992.

Arsopi-Thermal käyttää levylämmönvaihtimien valmistuksessa yli 20 000 tonnin painoista puristinta kaikkien levykokojen puristamiseen yhdelle puristuksella. Automatisoitu tuotantolinja takaa tinkimättömän laadun ja kilpailukykyisen hintatason.

GASKETED PLATE HEAT EXCHANGERS
 • Couplings: DN25 – DN600
 • Max. operating pressure: 29 bar(g)
SEMI-WELDED PLATE HEAT EXCHANGERS
 • Couplings: DN100 – DN350
 • Max. operating pressure: 48 bar(g)
GASKETED PLATE HEAT
EXCHANGERS
 • Couplings: DN200
 • Max. operating pressure: 95 bar(g)

Lämpöputki

LÄMPÖPUTKI

NOPEA KÄYTTÖÖNOTTO, VOIDAAN ASENTAA OLEMASSA OLEVAN PROSESSIN KESKELLE

Lämpöputken rakenne on teoreettisesti jaettu kolmeen osaan: pohjan höyrystinosaan, adiabaattiseen osaan (kuljetus) keskellä ja lauhdutinosaan ylhäällä. 

Ulkopuolelta höyrystinosaan kohdistettu lämpö johdetaan putken seinämän läpi, jossa se höyrystää “työaineen”. Tuloksena oleva höyrypaine ajaa höyryn ylös adiabaattisen osan läpi lauhdutinosaan, jossa höyry lauhtuu ja vapauttaa työaineen energian kylmään lämmöntalteenottopiiriin. Lämpö voidaan ottaa suoraan talteen haluttuun piiriin ja näin säästää asteisuudessa. Erillistä välipiiriä ei tarvita, koska lämpöputki toimii välipiirinä.

Lämmöntalteenottopiirinä voi toimia muun muassa:

 • Syöttövesi
 • Kaukolämpövesi
 • Palamis- tai kuivausilma
 • Höyry => höyrynkehitin

Lämpöputkissa käytetään erityyppisiä työaineita, kuten tislattua vettä, asetonia, ammoniakkia ja öljyjä vaaditun käyttölämpötilan perusteella.

Lämpöputken hyödyt

Lämpöputki kaasu-ilma

KAASU/ILMA

Lämpöputki kaasulle/neste

KAASU/NESTE

Lämpöputki höyrygeneraattori

HÖYRYGENERAATTORI

Skaalautuva ja kustomoitu

Modulaarinen rakenne mahdollistaa asennuksen paikan päällä myös ahtaissa tiloissa. Laitteen rakenteessa voidaan ottaa huomioon mahdollinen lämmönsiirtopinta-alan kasvattaminen tulevaisuudessa tai laitteen lämmönsiirtopintaa voidaan pienentää, mikäli savukaasujen lämpötila menee liian alhaiseksi, jolloin korroosion riski kasvaa.

Puhdistus ja hoito

Suodattimista huolimatta putkeen kulkeutuu savukaasun mukana partikkeleita ja mahdollisesti tuhkaa. Käytämme sileitä putkia ilman rimoja, mikä pienentää merkittävästi lian kertymistä putken pintaan. Likaantumista voidaan estää käytön aikana mm. ääni- ja höyrynuohoimilla. Seisokin aikana lämmönsiirtopintojen puhdistus on mahdollista mekaanisesti (avattavat ovet lämmönsiirtopinnoille) tai pesemällä pinnat kuivajääpuhalluksella, jolloin savukaasukanavaan ei tule vettä ja kanava pysyy kuivana.

Lämpöputken reaktiivisuus ja koko

Lämpöputken reaktioaika on nopea, jopa jäisenä. Se ei vaadi käyttöönottaessa esilämmitystä. Verrattuna perinteisiin hukkalämmön talteenottokattiloihin, lämpöputkitekniikka vähentää asennustilaa ja pienentää asennuskustannuksia. Asennukset voidaan tehdä ahtaisiinkin tiloihin olemassa olevan prosessin keskelle.

Lämpöputken käyttöönotto

Lämpöputkilämmönsiirtimen käyttöönotto on vaivaton. Huolehtimalla kylmän lämmöntalteenottopiiriin virtaus ennen käynnistystä, voidaan kuumapuoli ottaa käyttöön suoraan täydelle teholle.

Aluminium furnace

ALUMINIUM FURNACE

GAS TO AIR - AUTOMOTIVE USA 2008

 • Exhaust temp in/out: 400 °C / 266 °C
 • Air temp in/out: 30 °C / 293 °C
 • Energy recovered: 528 kW
 • Exhaust mass flow: 12 000 kg/h
 • Air mass flow: 6 374 kg/h

AIR PREHEATER

GAS TO AIR - PETROCHEMICAL PLANT, FREEPORT TEXAS 2016

 • Exhaust temp in/out: 360 °C / 142 °C
 • Air temp in/out: 26 °C / 254 °C
 • Energy recovered: 3 100 kW
 • Exhaust mass flow: 48 856 kg/h
 • Water mass flow: 49 124 kg/h
Air preheater

GAS PIPELINE COMPRESSOR STATION

GAS TO LIQUID - CANADA 2012

 • Exhaust temp in/out: 454 °C / 180 °C
 • Water temp in/out: 50 °C / 90 °C
 • Energy recovered: 1200 kW
 • Exhaust mass flow: 28 567 kg/h
 • Water mass flow: 14 470 kg/h
 • Exhaust pressure: drop 750 Pa

GAS TO OIL

GAS TO LIQUID - WASTE PROCESSING PLANT, PYROLYSIS UK 2011

 • Exhaust temp in/out: 1000 °C / 250 °C
 • Water temp in/out: 135 °C / 280 °C
 • Energy recovered: 940 kW
 • Exhaust mass flow: 4150 kg/h
 • Water mass flow: 9200 kg/h
 • Exhaust pressure drop: 650 Pa
Gas to oil heat exchanger Höyrykeitin

HÖYRYKEITIN

SUOMI 2020

 • Exhaust temp in/out: 365 °C / 174°C
 • Water temp in: 105 °C
 • Vapor out: 182 °C
 • Energy recovered: 1230 kW

Hitsatut levylämmönsiirtimet

HITSATUT LEVYLÄMMÖNSIIRTIMET

EI TIIVISTEITÄ - KESTÄÄ KORKEITA LÄMPÖTILOJA JA PAINEITA

Hitsatuissa levylämmönsiirtimissä ei ole tiivisteitä, minkä vuoksi ne kestävät korkeita lämpötiloja ja paineita toisin kuin tiivisteelliset. Hitsatuissa levylämmönsiirtimissä yhdistyy sekä putkilämmönsiirtimen että levylämmönsiirtimen parhaat puolet.

Hitsatut levylämmönsiirtimet, parhaat puolet:

 • Korkea paineenkesto
 • Korkea lämpötilan kesto
 • Tehokas lämmönsiirto
 • Kevyt, pienen koon ansiosta helposti asennettavissa
 • Täysin hitsattu rakenne – ei tiivisteitä
 • Vähäinen huollon ja pesun tarve lähes ainaisen turbulenttisen virtauksen ansiosta

Käyttökohteita ja ratkaisuja:

 • Höyrylauhduttimet: kaukolämmönsiirtimet, syöttöveden esilämmittimet
 • Höyrynkehittimet
 • Kuumaöljyratkaisut
 • Kaasun jäähdyttimet ja höyrystimet
 • Kemianteollisuuden lämmittimet ja jäähdyttimet, kun vaaditaan tiivisteetöntä ratkaisua
 • Kylmäkoneiden ja teollisten lämpöpumppujen höyrystimet, lauhduttimet ja tulistimet

Putkilämmönsiirtimet

PUTKILÄMMÖNSIIRTIMET

HYVIN JOHDETTU, SUJUVA PROSESSI

Putkilämmönsiirtimien lämpöteknisessä laskennessa käytämme maailmanlaajuisestikin prosessiteollisuudessa käytettävää HTRI-mitoitusohjelmaa. Toimintamme ytimessä on tiivis ryhmä avainammattilaisia, niin lämmönsiirtotekniikan, höyryosaamisen, laadunvarmistuksen ja painelaitevalmistuksen saralta. Toimintamme aikana olemme luoneet kiinteät yhteydet luotettaviin putkilämmönvaihtimien valmistajiin kotimaahan ja ympäri Eurooppaa.

Jokaisen uuden projektin alussa järjestämme tarjousprosessin, joka hyödyttää asiakasta parhaiten. Maailmanlaajuinen toimittajaverkostomme takaa, että äkilliset markkinamuutokset eivät vaikuta hankintaprosessiin negatiivisesti. Kaikki toimittamamme lämmönvaihtimet ovat CE-merkittyjä ja noudattavat maailmanlaajuisten standardien tiukkoja määräyksiä. Ammattilaisemme valvovat valmistusprosessia ja takaavat korkean laadun.

Teollisessa valmistuksessa tiedon sujuvuus ei ole ilmeistä. Monet valmistajat ovat huolissaan vain omasta prosessistaan ja unohtavat asiakkaan tarpeet. CTI:n projektijohtamisen myötä tätä ongelmaa ei ole. Palvelumme sisältävät tuotannon ja käytettyjen materiaalien tarkan seurannan. Tämä yhdistetään uusimpiin digitaalisiin ratkaisuihin, jotka tekevät tiedonkulusta sujuvampaa.

AFA TEMA TYPE
 • Economical design → typical application as a oil cooler
 • Fixed shell → shell side cleaning with chemicals only
 • Bellows often necessary even in small temperature differences
AKU TEMA TYPE
 • Typical application as a boiler
 • Suitable for large temperature differences
 • Allows welded gaskets → 100% gas sealing
BES TEMA TYPE
 • Full access for inspection, maintenance and cleaning
 • Suitable for demanding applications, such as crude oil heating
 • Maintenance requires more time
BEU TEMA TYPE
 • Full access for inspection, maintenance and cleaning
 • Suitable for high pressure or temperature difference applications
 • Allows welded gaskets → 100% gas sealing

Lämmönsiirtimet

LÄMMÖNSIIRTIMET

LÄMMÖNSIIRRON ASIANTUNTIJA

CT Industrial Oy:lla on yli 20 vuoden kokemus lämmönsiirrosta. Kokemus pohjautuu muun muassa asiantuntijoidemme työkokemukseen voimalaitosprosesseista, kemian- ja prosessiteollisuuden laitemitoituksista, laitespesifikaatioiden toteuttamisesta ja esiselvitysten tekemisestä, sekä öljy- ja kaasuteollisuuden kunnonvalvonnasta ja huoltoseisokkien valvonnasta.

Kattavan osaamisen perusteella valitsemme asiakkaalle soveltuvan lämmönsiirtimen, ja mikäli valikoimastamme ei sellaista juuri löydy, mitoitamme ja toteutamme vaativatkin ratkaisut.

Tuotevalikoimaamme kuuluvat:

 • Arsopi-Thermal tiivisteelliset ja puolihitsatut levylämmönsiirtimet
 • EURO HEAT pyöreät täysin hitsatut levylämmönsiirtimet
 • Ilmapatterit lämmitys- ja jäähdytyskäyttöön
 • Putkilämmönsiirtimet, mitoitus HTRI:lla
 • Econotherm lämpöputkilämmönsiirtimet

Tiivisteellinen levylämmönsiirrin

Putkilämmönsiirtimien lämpöteknisessä laskennessa käytämme maailmanlaajuisestikin prosessiteollisuudessa käytettävää HTRI-mitoitusohjelmaa. Toimintamme ytimessä on tiivis ryhmä avainammattilaisia. Meillä on kiinteät yhteydet luotettaviin putkilämmönvaihtimien valmistajiin kotimaahan ja ympäri Eurooppaa. Lue lisää

Lämpöputki

Modulaarinen rakenne mahdollistaa asennuksen paikan päällä myös ahtaissa tiloissa. Laitteen rakenteessa voidaan ottaa huomioon mahdollinen lämmönsiirtopinta-alan kasvattaminen tulevaisuudessa tai laitteen lämmönsiirtopintaa voidaan pienentää, mikäli savukaasujen lämpötila menee liian alhaiseksi, jolloin korroosion riski kasvaa. Lue lisää

Putkilämmönsiirtimet

Putkilämmönsiirtimien lämpöteknisessä laskennessa käytämme maailmanlaajuisestikin prosessiteollisuudessa käytettävää HTRI-mitoitusohjelmaa. Toimintamme ytimessä on tiivis ryhmä avainammattilaisia. Meillä on kiinteät yhteydet luotettaviin putkilämmönvaihtimien valmistajiin kotimaahan ja ympäri Eurooppaa. Lue lisää

Hitsatut lämmönsiirtimet

Hitsatuissa levylämmönsiirtimissä ei ole tiivisteitä, minkä vuoksi ne kestävät korkeita lämpötiloja ja paineita toisin kuin tiivisteelliset. Hitsatuissa levylämmönsiirtimissä yhdistyy sekä putkilämmönsiirtimen että levylämmönsiirtimen parhaat puolet. Lue lisää