South-West Supply Oy ja CT Industrial Oy ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jolla South-West
Supply Oy:n liiketoiminta siirtyy kokonaisuudessaan CT Industrial Oy:lle 1.7.2022 alkaen. SWS:n
liiketoiminta jatkaa tulevaisuudessa CTI:n nimellä.
Kaupan yhteydessä työntekijät siirtyvät CT Industrialin palvelukseen. CT Industrial Oy jatkaa
toimintaa Turussa ja kaupan myötä tarjoaa entistä vahvempaa palvelukokonaisuutta asiakkailleen.
Yrityskauppa noudattaa CTI:n strategiaa, kasvattaa ja vahvistaa yrityksen lämmönsiirron osaamista
sekä energiaratkaisujen kokonaisvaltaisempaa tarjontaa. Kauppa luo lisäarvoa nykyisille ja uusille
asiakkaille laajalla palvelukokonaisuudella.
Yritys on energiateknologian ja projektinhallinnan
erikoisosaaja, joka luo kumppaniensa ja asiakkaidensa kanssa yhdessä toimintavarmoja ja
kustannustehokkaita energiatalousratkaisuja eri teollisuuden ja tuotannon aloille. SWS on
lämmönsiirron asiantuntija, jonka ratkaisut skaalautuvat yksittäisistä laitetoimituksista laajoihin
investointihankkeisiin.
CTI on energiatekniikan palveluja tuottava yritys,
joka keskittyy haastavien ja innovatiivisten teknologisten ratkaisujen toteuttamiseen
teollisuusasiakkailleen. CTI:n liiketoiminnan perusta on vankasti kiertotaloudessa, mihin SWS:n
liiketoiminta tuo osaamista lämmönsiirrosta ja hukkaenergian talteenotosta.