Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle rakennettiin uusi jätevedenpuhdistamo. Puhdistamon rakentaminen oli osa laajempaa EcoSairila 2020+ -kokonaisuutta, jossa alueelle luodaan uudenlaista kiertotalouteen liittyvää liiketoiminta-, tutkimus- ja kehitysympäristöä olemassa olevan jätekeskuksen yhteyteen.

Projekti kesti osaltamme 1,5 vuotta ja asennuksia suoritti yli 20 henkilön kokenut asennusryhmä. Asennustöiden lisäksi vastuullemme kuului työmaanvalvonta ja työnjohtotehtävät. Toimitettujen putkistojen määrä oli kokonaisuudessaan 12,5km (Dn20-900) ja toimitukseen sisältyivät myös kaikki jätevedenkäsittelyyn liittyvien laitteistojen asennukset koekäyttöineen.

Kallion sisään rakennettu puhdistamo on Euroopan ja samalla maailman moderneimpia jätevedenkäsittelylaitoksia. Asiakas ja projektin muut sidosryhmät ovat olleet toimintaamme erittäin tyytyväisiä ja yhteistyömme jatkuu monimuotoisesti edelleen.